El sindicat CCOO valora positivament el nou decret llei de l'habitatge impulsat pel Govern, però creu que encara hi ha «molta feina a fer». Entre altres aspectes, proposa que l'índex de referència de preus no s'ha de basar en les dades dels contractes de lloguer, ja que consideren que implica continuar sota la base dels preus del mercat liberalitzat.

CCOO aposta, doncs, per un índex basant en factors socioeconòmics més enllà de l'oferta i la demanda com l'IPC, el salari mitjà, el salari més freqüent o el cost de la vida, per aconseguir que no es destinin més del 30% dels ingressos a les despeses d'habitatge. CCOO també proposa descartar el límit de tres anys en la proposta de lloguer social per a famílies vulnerables o en situació d'exclusió social.

En aquest sentit, CCOO recorda que nou de cada deu treballadors de Catalunya no es poden permetre accedir a l'oferta d'habitatge de lloguer a Barcelona.