L'Agència Tributària ha tornat 1.747 milions d'euros a 2.180.000 de contribuents per l'impost sobre la renda del 2018.

Això suposa que, a 2 de gener, s'han realitzat el 95,66% de les devolucions sol·licitades i que s'han abonat el 92,42% dels imports sol·licitats, ha informat aquest organisme en un comunicat.

En el conjunt d'Espanya, l'Agència Tributària ha tornat ja 10.209.000 euros a 14.061.000 contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al 2018, amb la qual cosa s'han realitzat ja el 97% de les devolucions sol·licitades i s'han abonat el 94,1% dels imports.