El Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) organitza cinc cursos durant el primer trimestre d'enguany.

Aquestes jornades de formació posaran el focus en els projectes de reformes i gestió de fitxes tècniques de vehicles, l'elaboració de plans d'autoprotecció a l'àmbit local, l'ús de la plataforma Arduino en l'àmbit industrial, la gestió de fitxes de dades de seguretat de productes químics i el disseny de projectes amb Autodesk Revit.

En el primer d'aquests cursos de formació, que tindrà lloc els dies 28 i 30 de gener, de 4 de la tarda a 8 del vespre, a la sala de formació del CETIM, s'introduirà els alumnes a les reformes de vehicles, es consolidaran els coneixements sobre com executar-les i diferenciar-les, i s'explicaran el documents legals i el contingut mínim que han de tenir per legalitzar cada reforma.