Les empreses i els emprenedors només hauran d'aportar una vegada les seves dades en tots els tràmits amb totes les administracions.

El Govern ha aprovat el projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica per fer més àgil la relació entre administracions i empreses. A més, la norma crearà una «autopista administrativa» per a projectes «estratègics», que afavorirà la implantació de companyies amb valor afegit, preferentment en l'àmbit industrial i logístic.

El document menciona també els projectes que fusionin petites empreses, incorporin start-ups per guanyar dimensió o incrementin el nombre de grans empreses a Catalunya, i incideix especialment en els projectes que impliquin inversions productives, preferentment en l'àmbit industrial i logístic.Finestreta única

El projecte dona continuïtat a la finestreta única empresarial i preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques i aprofundir en un nou model de relació entre empreses i governs. Segons els càlculs del departament d'Empresa i Coneixement, les modificacions beneficiaran 564.000 companyies i 362.000 autònoms, i suposaran un estalvi de més de 38 milions d'euros anuals per als agents empresarials.

El text, que iniciarà ara la seva tramitació parlamentària, preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa. Per fer possible aquest canvi en gestió, s'implementaran mecanismes com l'estandardització de les dades mitjançant un diccionari interoperable, que integrarà totes les dades estandarditzades en el termini de dos anys o l'identificador únic d'establiment que permeti la identificació inequívoca del lloc on es realitza una activitat econòmica, amb independència de l'administració que l'hagi registrat. També es promourà la tramitació unificada de les dades una única vegada en tràmits successius i la proactivitat de l'administració, que oferirà a l'empresari de forma proactiva els serveis disponibles en cada moment.

Com a regla general, la intervenció administrativa exercirà un control posterior, i només excepcionalment s'imposarà el control previ per part de l'administració. En el cas d'inici d'activitat, les empreses i emprenedors únicament faran una declaració responsable o comunicació, i en el cas d'obertura d'un establiment sols caldrà una comunicació.

L'incompliment de la llei podrà comportar multes addicionals de fins a 20.000 euros.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va assenyalar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Govern que la burocràcia és, avui dia, «un dels principals entrebancs» per a les empreses, i va admetre que comporta «temps i esforços que deixen de dedicar a la seva activitat principal».

A més, la consellera va subratllar que es basa, entre d'altres, en un model basat en la «confiança mútua», la «transparència» i la «digitalització».