El Centre de Formació Pràctica ha estat acreditat com a Centre Solidworks, fet que li permetrà ampliar l'oferta formativa en l'àmbit de la fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb certificats oficials reconeguts internacionalment. Solidworks és un programa àmpliament utilitzat en el sector industrial en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per a elements finits, simulació de fluids, motlles d'injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva, disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica.

Esdevenir Centre Acreditat Solidworks permet al CFP disposar de 60 llicències educatives del programa que inclouen la màxima funcionalitat. A més, els alumnes podran disposar d'una llicència com la del centre als seus ordinadors personals per estudiar i fer pràctiques des de qualsevol lloc.