Els empleats van recuperar l'any passat el poder adquisitiu que tenien el 2007, abans de l'esclat de la crisi, i el seu sou va créixer el 2019 l'1,89%, encara que ho va fer en molta menor mesura que el dels directius (+4,58%) i comandaments intermedis (+3,43%), de manera que s'accentua la bretxa salarial. Així ho posa de manifest l'informe «Evolució salarial 2007-2019», elaborat per EADA i la consultora ICSA Grup a partir de l'anàlisi de dades salarials de més de 80.000 empleats per compte aliè a Espanya.

Si es divideix els treballadors de les empreses en aquestes tres categories salarials, l'empleat ras va percebre de mitjana a Espanya uns 23.250 euros bruts anuals, per 42.929 euros dels comandaments intermedis i 84.773 euros dels directius. El president d'ICSA Grup, Ernest Poveda, assegura que la desigualtat dels augments salarials s'explica, entre altres raons, per l'absència d'una retribució variable als empleats. En aquesta línia, el professor d'EADA Jordi Costa anima a implantar variables també en aquesta categoria laboral, ja que aquest tipus de mesura permetria augmentar sou en èpoques de bonança i afrontar els períodes de crisi, ja que «quan les coses no van bé, no es pagaria variable», apunta.

Tot i que el sou de l'empleat creix menys que el dels seus caps, la seva remuneració a penes va créixer el 2018 el 0,11%, fins als 22.819 euros, de manera que el 2019 la pujada salarial ha estat molt més gran. Poveda explica l'augment salarial produït el 2019 en la categoria més baixa per qüestions com l'augment del salari mínim interprofessional a 900 euros. Precisa que els directius van guanyar l'any passat 3.715 euros bruts anuals més que el 2018, per 1.422 dels comandaments intermedis i amb prou feines 431 euros més els empleats. L'informe fa també balanç des del 2007, i apunta que des d'aquest any la inflació s'ha incrementat el 17,40%, mentre que el salari dels empleats ha crescut el 18,69%, la qual cosa suposa que des del 2007 l'empleat ha guanyat 1,29 punts de poder adquisitiu. Els comandaments intermedis han guanyat 5,95 punts de poder adquisitiu des del 2017, per 5,99 punts els directius.