El mercat hipotecari hauria d'haver sumat 70.433 nous contractes en l'últim trimestre del 2019 per igualar el nombre de crèdits immobiliaris constituïts un any abans, segons les últimes dades disponibles recopilades per l'Associació Hipotecària Espa-nyola (AHE). Entre els mesos de gener i octubre es van constituir 407.052 hipoteques amb bancs i altres entitats, la qual cosa representa 744 contractes menys que els registrats durant el mateix període de l'exercici precedent. En el seu butlletí estadístic trimestral, l'associació apunta que l'any 2018 es van constituir 477.485 hipoteques, per la qual cosa el mercat hauria d'haver formalitzat més de 70.433 noves hipoteques en el quart trimestre del 2019 per depassar aquesta dada. El tercer trimestre, les operacions noves van ascendir a 105.208 finques, per valor de 16.562 milions d'euros, una caiguda del 15,1%.