L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha començat a enviar notificacions als deutors amb deutes o sancions pendents de pagament per import superior al milió d'euros. Fonts del departament d'Economia van explicar que és un «primer avís» perquè aquests contribuents siguin conscients que, si no regularitzen la situació, podrien aparèixer en la primera llista de deutors tributaris de l'ATC, que es farà pública entre l'1 de maig i el 30 de juny.

Aquesta llista inclourà els morosos amb deutes i sancions pendents de pagament fins al 31 de desembre del 2019, i està formada per contribuents que deuen més d'un milió d'euros per impostos que gestiona l'ATC, com Successions, Transmissions Patrimonials i patrimoni, principalment. Aquests primers avisos es van fer arribar als afectats al final del 2019, al voltant de novembre i desembre, i després d'aquest primer avís, en cas que la situació romangui igual, l'ATC remetrà en els pròxims mesos una notificació de caràcter oficial, que donarà a l'afectat 10 dies per fer al·legacions abans de veure el seu nom publicat en aquesta llista.

El mes de juny passat el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va anunciar que per primera vegada es publicaria a Catalunya una llista de deutors tributaris que inclouria els morosos amb deutes o sancions pendents per un import superior al milió d'euros, una mesura inclosa en el nou pla de prevenció i reducció del frau fiscal de la Generalitat per al període 2019-2022. D'aquesta manera, la Generalitat seguia l'exemple de l'Agència Tributària, que cada any publica una llista de morosos. El 3 d'octubre passat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat l'ordre que regula la publicació d'aquesta llista de deutors tributaris, que precisa que la llista inclourà el nom, cognoms i NIF de cada morós, i que en el cas de persones jurídiques es donarà a conèixer la denominació social completa i el NIF.

En tots els casos es divulgarà «l'import total dels deutes i sancions pendents de pagament», sense desglossar, i aquesta ordre ja aclaria que es comunicaria als deutors la seva proposta d'inclusió a la llista amb deu dies de marge perquè poguessin fer-hi les cor-responents al·legacions.