L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya cau el 2% per al primer trimestre del 2020 en comparació amb el mateix període del 2019, encara que respecte al trimestre anterior creix el 0,2%, segons Idescat. L'índex recull l'opinió dels empresaris sobre la situació del seu negoci, i s'elabora amb l'enquesta de clima empresarial i de la mostra per a Catalunya dels indicadors de confiança empresarial. L'índex cau el 4,7% al comerç; el 2,3% a l'hostaleria; el 0,9% a la indústria; creix el 0,2% a la construcció i cau l'1,7% a la resta de serveis.