El Centre de Formació Pràctica ja té a punt la nova programació de cursos per a aquest primer trimestre del 2020, composta per una vintena de propostes formatives molt diverses adreçades a professionals del sector industrial.

Una part important dels cursos són subvencionats, de manera que no tenen cap cost ni per a l'empresa ni per al treballador. En aquest grup hi ha cursos de Mastercam, d'interpretació de plànols, de CNC, de sistema Smed i metodologia 5S, de pneumàtica, de disseny assistit per ordinador, de matrius i de gestió de l'estrès.

També s'han programat nous cursos de prevenció de riscos laborals, que són obligatoris per a tots els treballadors de les empreses del metall. En concret, se'n faran dos, per a operaris de premuntatge i muntatge en fàbrica i per a operaris de mecanització per arrencament de ferritja.