Caixabank i els sindicats han signat un nou pla d'igualtat que es compromet a assolir el 43% de dones en llocs de direcció el 2021. Actualment aquest percentatge se situa en el 41,3%. El nou document busca «fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional». D'altra banda, s'ha signat també un acord laboral de desconnexió digital i ús eficient del temps de treball que pretén garantir el respecte a l'horari fora del laboral, així com una política inclusiva de les persones amb discapacitat. CCOO ha valorat que l'acord «mostra grans avenços i millores laborals pràctiques i efectives».

El pla aprovat actualitza i amplia el signat el 2011 i incorpora una sèrie de protocols annexos que concreten l'actuació en àrees vinculades a la igualtat i a la conciliació.