Una teòrica fusió entre Bankia i Banc Sabadell costaria uns 700 milions d'euros a les arques públiques, per la qual cosa «als preus d'avui estaria lluny de ser convincent» per al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), segons una anàlisi de Bank of America (BofA).

Als preus actuals del mercat, BofA estima que Bankia necessitaria augmentar el seu capital en 7.900 milions d'euros per absorbir Banc Sabadell. D'aquests, 2.400 milions d'euros correspondrien a fresh equity i 5.500 milions s'assignarien als accionistes del banc presidit per Josep Oliu, amb una ràtio de 0,56 accions de Bankia per acció de l'entitat catalana.

Per mantenir el statu quo, amb el 49% de Bankia i el 51% de Banc Sabadell, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) dependent del Govern espanyol, necessitaria subscriure el 30% del capital de 2.400 milions d'euros, és a dir, 700 milions d'euros de diners dels contribuents.