El departament d'Agricultura impulsa un estudi per conèixer la situació socioeconòmica del sector pesquer català. L'objectiu fonamental és el de disposar d'eines que permetin orientar la presa de decisions i optimitzar la gestió dels recursos públics allà on siguin més necessaris, d'acord amb els eixos prioritaris de l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC). Una part important de la recollida de dades de l'estudi que ara s'inicia s'efectuarà mitjançant un sistema d'enquestes al sector pesquer. Aquestes es complementaran amb entrevistes a peu de barca en finalitzar la jornada de pesca, amb la pretensió d'arribar al nombre més gran possible d'armadors i mariners de les confraries de pescadors de Catalunya.

L'estudi l'impulsa la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) del Departament d'Agricultura i l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), a través de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). La investigació forma part de les actuacions que des de la DGPAM s'estan realitzant en matèria de recopilació de dades i està cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Els dies 28 i 29 de gener es durà a terme una prova pilot de recollida d'informació de forma intensiva als molls del port de Vilanova i la Geltrú. Aquesta primera experiència ha de servir com a contrast metodològic de recollida de dades abans de procedir a fer-la extensiva a la resta de confraries.