Correus aspira a entrar en el negoci de la logística per oferir als seus clients tota la cadena de serveis relacionada amb els enviaments, incloent-hi l'emmagatzematge de productes i paquets, i no només la seva gestió i entrega de «l'última milla», segons va indicar el president de la companyia, Juan Manuel Serrano.

L'operador postal públic preveu incloure el desembarcament en aquest nou negoci com un dels objectius de el nou pla estratègic que preveu llançar aquest any.

«Es tracta d'un servei que estan demanant alguns clients i per al qual Correus ja té els edificis i el know how. Només ens queda donar el salt», va assegurar Serrano a la presentació dels resultats del grup del 2019.

Pel que fa als edificis, l'espai en el qual prestar servei d'emmagatzematge, va detallar que Correus compta amb actius dins el seu patrimoni immobiliari integrat per uns 6.000 edificis, si bé algun d'ells hauria prèviament que «reconvertir-los i adaptar-los».

Així mateix, el president de l'empresa integrada al SEPI assegura que la companyia coneix el negoci de l'emmagatzematge, atès que ja ho porta a terme per als seus propis productes.

La logística d'enviaments i productes és una activitat en auge a Espanya, al rebuf del continu avanç que experimenta el comerç electrònic, tal com demostra la demanda de naus logístiques.

A més del seu desembarcament a aquesta activitat, la resta de pilars de la nova estratègia que dissenya Correus són avançar en el procés d'internacionalització que va emprendre el 2019 i seguir potenciant la diversificació de la seva activitat, fonamentalment la seva xarxa de 2.500 oficines, més de continuar amb l'impuls a l'eficiència i digitalització de la gestió.

Pel que fa a la internacionalització de l'empresa, Serrano va apuntar cap a Llatinoamèrica com un «mercat natural de la companyia, que a més és receptor de paqueteria», després que l'any passat Correus comprés l'operador de paqueteria portuguès Rangel i aconseguís una aliança per habilitar un centre de gestió de paquets a la Xina.

Pel que fa a l'eficiència, el president de Correus va detallar que hi ha «marge de millora» en la gestió i organització de les seves rutes i flota de repartiment i distribució.

Amb tot, Correus pretén esmorteir i compensar la contínua caiguda del tradicional negoci postal tradicional d'enviament de cartes, un descens que l'any passat ja es «va consolidar per sobre dels dos dígits», en descendir un 12,5% l'any passat.

Guanys de més de 14 milions

Tot i això, la companyia de missatgeria va assolir el 2019 el seu primer benefici net des 2014, en guanyar 14,8 milions d'euros, davant la pèrdua de 153 milions d'un any abans.

El president de Correus atribueix aquest resultat al creixement del negoci de gestió de paquets generat per l'auge de el comerç en línia, on l'operador ja té una quota de mercat del 45%, que aspira a «continuar augmentant». L'any passat, l'operador va gestionar l'enviament de més de 196,56 milions de paquets. Correus va disparar el 22% el volum de paquets gestionats, fins a sumar-ne 129,32 milions, mentre que la seva filial Correus Express el va augmentar el 14% i va entregar 67,24 paquets.

D'aquesta manera, tot i la caiguda del negoci postal tradicional, els ingressos totals de el grup van créixer el 11%, fins a suposar 2.400 milions d'euros. De la seva banda, el benefici brut d'explotació (Ebitda) es va situar en 50 milions, el 92% més que el 2018.

Serrano va descartar que la gestió del vot per correu de les tres eleccions celebrades el 2019 o l'import de 120 milions que rep de l'Estat per encarregar-se de la prestació del servei postal públic hagi tingut un pes determinant en el resultat. Segons va detallar Ser-rano, el vot per correu suposa el 6% dels ingressos totals de la companyia.