Hem començat el 2020, i ja tenim Govern a l'Estat espanyol i acord per aprovar els Pressupostos de la Generalitat. Tot ens feia falta, molta falta. En un entorn on les incerteses econòmiques: debilitat de la demanda, restricció de crèdit per a pimes i consumidors, incerteses no resoltes sobre el Brexit, crisi en el sector de l'automoció amb la irrupció del concepte «elèctric», transformació del comerç tradicional cap al comerç virtual amb noves formes de comunicació, etc., no podíem tenir un Govern que no tingués eines suficients per aplicar polítiques de correcció, de substitució o de suport.

El que no m'agrada, però, és que el pressupost de la conselleria d'Empresa i Coneixement no experimenti un creixement significatiu respecte a l'any 2017 (sí que hi ha previst un creixement en Universitats i en recerca). Per engegar polítiques adreçades a la millora de la competitivitat de les nostres empreses, a la transició cap a la Indústria 4.0, a la transformació del nostre teixit comercial cap a models sostenibles, singulars i excel·lents, ens calen eines de suport públic. I amb això no vull dir que no n'hi hagi, el que vull dir és que n'hi hauria d'haver més. Trobo a faltar que, tot i que un dels quatre eixos de compromís de despesa és el coneixement, la innovació i la dinamització econòmica, la part de la dinamització econòmica està molt infrarepresentada.

Com si les empreses i els empresaris no ho féssim prou bé! Però que les polítiques d'empresa estiguin buides de recursos econòmics no només passa en els pressupostos de la Generalitat, en molts pobles i ciutats passa el mateix. Felicito, però, els regidors i regidores que es posen al capdavant d'aquestes àrees (que sempre es consideren estratègiques), i que el que reben són moltes demandes que no poden satisfer.

I ja que estic felicitant, també felicito la consellera, perquè sempre està disposada a venir a la Catalunya Central a visitar empreses o empresaris i a donar suport a la nostra comarca.

Però, i nosaltres, les empreses de la nostra comarca, com estem? Doncs el Bages representa 2% del PIB de Catalunya, ocupa la 10a posició entre les 42 comarques catalanes en l'índex de competitivitat territorial i destaca en innovació i desenvolupament tecnològic, on ocupem la 5a posició. Alguns dels nostres punts forts són prou coneguts: presència d'un centre tecnològic d'Eurecat, desplegament de fibra òptica en la majoria de polígons, empreses amb molta capacitat exportadora i per sobre de la mitjana de la província de Barcelona, disponibilitat de recursos educatius per a la formació tècnica i tecnològica, social i també per a la formació contínua dels professionals. I els nostres punts dèbils també són coneguts, sobretot, amb el tema d'infraestructures, llargament demandat per la Cambra de Manresa i ja exposat en altres articles d'opinió, i la falta de terreny industrial i logístic de grans dimensions, tot i que amb l'actualització de la web de polígons industrials del Bages que està fent el Consell Comarcal segur que sortiran parcel·les que estan pendents de desenvolupament i que podrien arribar a cobrir demandes de grans implantacions logístiques.

És important, doncs, que per augmentar encara més la nostra competitivitat treballem junts i en bloc i amb demandes clares i majoritàries. I que donem suport a les nostres empreses davant els reptes i les adversitats. Totes les empreses tenen noms propis que les fan avançar.