La contractació laboral ha assolit una nova xifra rècord el 2019 per l'impuls de la feina temporal, amb la formalització de 3,3 milions de contractes de treball. D'aquests, un 13,4% han estat indefinits i un 86,6%, temporals, segons l'informe de Balanç de la contractació laboral a Catalunya de 2019. Respecte al 2018, el creixement de la contractació s'ha moderat fins al 0,5% després de créixer un 4,5% el 2018 i fins a un 13% el 2013. L'alentiment del ritme de creixement ha estat conseqüència de la moderació de l'augment de la contractació temporal i del descens de la indefinida, per primer cop des del 2013. La contractació indefinida ha disminuït un 3,4% el 2019 mentre que la temporal ha augmentat un 1,1%. Gairebé el 61,9% dels contractes formalitzats han estat de jornada a temps complet; el 36,8% a temps parcial i el 1,2% restant són contractes fixos discontinus.