El secretari d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos, defensa que el salari mínim de referència de 1.239 euros que impulsa el Govern «no és un brindis al sol» i assegura que el projecte de pressupostos del 2020 inclou un estudi sobre el cost per a les arques catalanes d'aplicar-lo al conjunt de treballadors públics i als serveis subcontractats.

En una entrevista a l'ACN, Castellanos va indicar que tot i que la Generalitat no té competències per forçar l'increment fora de les seves polítiques salarials, sí que té la capacitat de concertar amb els agents socials i econòmics. Les patronals, però, han rebutjat des de l'inici una proposta que veuen com un «llast» per a la competitivitat. El ministeri de Treball també ha criticat aquesta iniciativa tot assegurant que crearia «ciutadans de primera i de segona» dins l'Estat. El Govern no considera suficient la recent pujada del salari mínim interprofessional fins als 950 euros mensuals per tenir una vida digna a Catalunya, on el cost de la vida és major que a la mitjana de l'Estat, apunta Castellanos. El departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, encapçalat per Pere Aragonès, proposa un salari mínim de referència català de 1.239,5 euros bruts al mes repartits en 14 pagues, és a dir, un sou de 17.353 euros l'any. La xifra s'obté calculant el 60% de la mitjana salarial catalana i és 286 euros més alta que el sou mínim mensual fixat a l'Estat.