El Banc Sabadell ha tancat el 2019 amb un benefici de 768 milions d'euros, el 134% més que el 2018, quan el seu resultat es va veure afectat pels problemes derivats de la migració tecnològica de la seva filial britànica, TSB.

Amb aquests resultats, el consell d'administració de l'entitat ha acordat la distribució d'un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros bruts, fet que eleva la retribució a l'accionista en el 2019 a 0,04 euros bruts per acció.

Els ingressos del negoci bancari del grup, que engloben el marge d'interessos i les comissions netes, augmenten l'últim any un 1%, fins als 5.061 milions, en un entorn de tipus negatius.

El marge d'interessos se situa en 3.622 milions, l'1,4% menys, mentre que les comissions netes creixen el 7,7%, fins als 1.439 milions, impulsades pel bon comportament de les comissions de servei, amb increments a tots els segments, segons la informació remesa a la CNMV, el supervisor borsari.

Al tancament de l'any, el marge bàsic de l'entitat és de 5.061 milions, un 1% més, mentre que el marge brut disminueix l'1,6%, fins als 4.932 milions.

El Sabadell destaca en un comunicat que el 2019 ha aconseguit reduir els seus costos en l'1,8%, fins als 3.213 milions, i millorar la seva eficiència, que se situa al 55,6%, davant el 58,3% de l'any anterior. El total de dotacions i deterioraments del 2019 suma 938 milions, 382 milions menys que l'any anterior.

Pel que fa a la ràtio de capital de màxima qualitat, s'ha incrementat de forma progressiva l'últim any fins a l'11,7%, segons el Sabadell, que demà divendres exposarà els comptes en una roda de premsa a Madrid.

Al final del 2019, el crèdit viu del banc se situa en 144.572 milions, el 3,7% més interanual; els recursos dels clients en balanç totalitzen 146.309 milions, el 6,5% més, i els de fora de balanç cauen un 2%, fins als 43.163 milions.