El Banc Sabadell ha tancat el 2019 amb un benefici de 768 milions d'euros, un 134% més que el 2018, quan el seu resultat es va veure afectat pels problemes derivats de la migració tecnològica de la seva filial britànica, TSB.

Amb aquests resultats, el consell d'administració de l'entitat ha acordat la distribució d'un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros bruts, fet que eleva la retribució a l'accionista en el 2019 a 0,04 euros bruts per acció.

Els ingressos del negoci bancari del grup, que engloben el marge d'interessos i les comissions netes, augmenten a l'últim any un 1%, fins als 5.061 milions, en un entorn de tipus negatius.

El marge d'interessos se situa en 3.622 milions, un 1,4% menys, mentre que les comissions netes creixen un 7,7%, fins als 1.439 milions, impulsades pel bon comportament de les comissions de servei, amb increments a tots els segments, segons la informació remesa a la CNMV, el supervisor borsari.

Al tancament de l'any, el marge bàsic de l'entitat és de 5.061 milions, un 1% més, mentre que el marge brut disminueix un 1,6%, fins als 4.932 milions.

El Sabadell destaca en un comunicat que el 2019 ha aconseguit reduir els seus costos en un 1,8%, fins als 3.213 milions, i millorar la seva eficiència, que se situa al 55,6%, davant el 58,3% de l'any anterior .

El total de dotacions i deterioraments de l2019 suma 938 milions, 382 milions menys que l'any anterior.

Pel que fa a la ràtio de capital de màxima qualitat, s'ha incrementat de forma progressiva a l'últim any, fins a l'11,7%, segons el Sabadell, que demà divendres exposa els comptes en una roda de premsa a Madrid.

A finals del 2019, el crèdit viu del banc se situa en 144.572 milions, un 3,7% més interanual; els recursos dels clients en balanç totalitzen 146.309 milions, un 6,5% més, i els de fora de balanç cauen un 2%, fins als 43.163 milions.

El Sabadell, que gestiona un volum de recursos de 213.095 milions, un 3,6% més, ha intensificat a l'últim any l'activitat de captació d'empreses i particulars, amb 418.228 altes i 258.550 noves nòmines.

Pel que fa a l'activitat en els nous préstecs hipotecaris i de consum, creix un 11%, superant els 6.300 milions, com també augmenten la facturació de targetes (14%), les primes d'assegurances de protecció (15%) o les quotes de facturació de terminals de venda (17,2%).

El banc que presideix Josep Oliu ha tancat el 2019 la venda de diverses carteres institucionals, la qual cosa li ha permès reduir els actius problemàtics en balanç i la taxa de morositat, que ara se situa en el 3,83%, enfront del 4,22% de finals del 2018.

Així, els actius problemàtics en balanç presenten una reducció de 954 milions en l'últim any, deixant el seu saldo en 7.326 milions, dels quals 6.141 corresponen als actius dubtosos i 1.185 als adjudicats.

També la filial britànica del Sabadell, TSB, ha mostrat en el 2019 una evolució favorable, després dels greus problemes que va comportar la seva migració tecnològica, el que ha permès impulsar el benefici del Sabadell.

TSB ha iniciat als últims mesos el seu nou pla estratègic, basat en la millora de l'eficiència, l'increment dels ingressos del negoci bancari, la rendibilitat i la transformació digital, i preveu arribar a un benefici d'entre 130 i 140 milions de lliures - entre 154 i gairebé 166 milions d'euros al canvi actual- el 2022.

El banc ha registrat un creixement del 8,5% interanual de la seva inversió creditícia viva, fins als 36.496 milions, mentre que els recursos de clients en balanç s'han situat en 35.423 milions, un 9% més.

Els costos totals de TSB arriben als 1.052 milions d'euros, fet que suposa un descens del 8,4% respecte el 2018, i les despeses derivades de la reestructuració ascendeixen als 50 milions.