Al Bages hi ha 171 empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que donen feina a 501 persones. Gemma Rojas, presidenta de TIC Bages, va obrir amb aquestes dades la seva intervenció a l'acte «El Bages puja al tren de les TIC», que va tenir lloc ahir a la tarda a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. En el conjunt de Catalunya hi ha 14.997 empreses TIC, on treballen 90.579 persones. El sector ja suposa el 2,5% del PIB de Catalunya.

Rojas també va revelar que el sou mitjà del sector a la comarca és de 40.582 euros anuals bruts, mentre que la mitjana catalana és de 50.602 euros. Rojas, a més, va apuntar que la majoria d'empreses TIC del Bages, el nombre de les quals s'ha mantingut constant des del 2014, són, sobretot, pimes que treballen per a pimes de la Catalunya Central i d'arreu del territori català i, en menor mesura, de la resta de l'Estat espanyol i l'estranger.

La presidenta de l'entitat, que agrupa empreses, professionals, centres formatius i administracions públiques, va explicar que el 46% de les empreses TIC del Bages es concentren a Manresa i estan especialitzades en l'edició de programes informàtics, tot i que també n'hi ha que ofereixen altres serveis. «El 70% de les empreses TIC de la comarca tenen una cartera de serveis més genèrics. La resta ofereixen productes ad hoc, més especialitzats», va puntualitzar Rojas.

Pel que fa a les fortaleses del sector, la presidenta de TIC Bages va destacar «el domini de programes concrets, l'oferta de serveis integrals i flexibles i la proximitat».

D'altra banda, Rojas va alertar que les empreses de la comarca són «massa petites, tenen poca capacitat comercial, els costa cercar una marca pròpia i han d'afrontar una competència molt dura que fa pressió en els marges de benefici». Rojas també va advertir que la incertesa econòmica és un factor que també pot condicionar negativament el desenvolupament del sector a la comarca.

Tot i això, va assegurar que el sector té oportunitats de creixement a l'abast perquè la indústria, que té un pes molt rellevant en l'economia local, viu un procés de transformació digital i d'implementació de tecnologies 4.0. Rojas va animar els representants del sector de les TIC que omplien ahir a la tarda la sala d'actes de la Cambra a acompanyar les empreses industrials en aquest procés.

En definitiva, Rojas va afirmar que el sector, si és capaç d'aprofitar les oportunitats, té possibilitats de creixement en el futur. En aquest sentit, va incidir que el percentatge d'empreses TIC del Bages sobre el total del sector a Catalunya (1,4%) se situa per sota de la mitjana catalana. «Tenim la capacitat per créixer, tant en nombre d'empreses com en volum i facturació», va assegurar.

Recomanacions

Per fer créixer aquest sector, Rojas va fer una sèrie de recomanacions, tant a les empreses i professionals que hi treballen com als centres formatius i les administracions.

D'una banda, va afirmar que és «imprescindible» facilitar la creació d'empreses TIC, un objectiu que només s'assolirà si se simplifiquen els tràmits administratius.

D'altra banda, va considerar que cal «donar a conèixer», tant al sector com al conjunt de la societat, «el creixement de les empreses que s'han especialitzat».

Finalment, Rojas va assegurar que cal incentivar l'ocupació i les carreres professionals en el sector. Així, Rojas va alertar que, tot i que Manresa disposa d'una oferta de qualitat i variada d'estudis en TIC, «la matriculació encara és molt baixa». Rojas va fer una crida a les empreses del sector i a les administracions perquè treballin de bracet per promoure els estudis en TIC entre els joves de la comarca i atraure el talent d'arreu.

Sinergies

TIC Bages, que va agafar el relleu de l'extinta Fundació CATIC, agrupa una trentena d'empreses, centres formatius i administracions que treballen en els àmbits de l'electrònica, la informàtica i les telecomunicacions.