Els concursos de creditors han augmentat el 57,65% el gener respecte al mateix mes del 2019, fins a arribar un total de 484, la xifra més alta des de gener del 2014, mentre que la creació d'empreses ha caigut un 5,16%, segons dades d'Axesor.

Els sectors de comerç, construcció i indústria manufacturera van liderar les pujades d'insolvències en termes absoluts. Comerç va registrar un total de 107 concursos, enfront dels 58 del mateix mes del passat exercici. Activitats financeres i d'assegurances i el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat han registrat la major pujada en termes relatius, amb augments del 140% i del 133%, respectivament. Per part seva, informació i comunicacions, i activitats immobiliàries també van comptabilitzar forts augments, del 115% i del 108%, respectivament. Dels 20 sectors que registra Axesor, les fallides van pujar en 12. Malgrat l'increment del comerç electrònic, el sector del transport i emmagatzematge ha sumat l'11,11% més d'insolvències.