Els patinets elèctrics formen part del paisatge urbà de moltes ciutats espanyoles. La comoditat, el seu baix cost i la sostenibilitat són les principals raons per les quals els usuaris escullen aquest tipus de transport en el seu dia a dia. Aquests beneficis podrien explicar per què la demanda ha augmentat en un 1.021,81% des de gener de 2019 fins a gener de 2020, segons revelen les dades analitzades pel comparador de preus idealo.es.

El negoci de lloguer dels patinets elèctrics es va estendre com la pólvora en molt poc temps i van començar a proliferar un gran nombre d'empreses dedicades a aquest negoci. No obstant això, està sent cada vegada més habitual que els ciutadans adquireixin el vehicle per a ús personal. Tot i la pujada de la demanda, el preu mitjà dels patinets únicament ha baixat en un 0,53% en l'últim any, segons revelen les dades del comparador, mantenint al voltant dels 308 €, aproximadament.

L'arribada dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) s'ha produït de forma molt sobtada i les ciutats no han disposat del temps suficient per organitzar l'espai urbà i acollir-los. De fet, actualment aquests vehicles estan presents en les calçades, carreteres i fins i tot a les voreres. I ha ocasionat un nombre considerable d'accidents de trànsit. És per això que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet públic aquest mes una normativa reguladora transitòria en la que estableix una sèrie de regles dirigides tant als usuaris d'aquests vehicles, als ajuntaments i als agents de l'autoritat.Com puc utilitzar el patinet elèctric?

Segons defineix aquesta instrucció els VMP són vehicles d'una o més rodes d'una única plaça i amb motor elèctric propulsat tan sols per motors elèctrics que poden dotar el vehicle d'una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km / h, per el que en cap cas es podrà superar aquest límit de velocitat.

Els usuaris de vehicles de mobilitat personal tenen l'obligació de sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues. De la mateixa manera estarà sancionat l'ocupació del telèfon mòbil o conduir utilitzant cascos o auriculars.

És molt freqüent veure patinets elèctrics a les voreres, doncs bé, la nova normativa deixa clar que tenen prohibit la circulació per voreres i zones de vianants. També és recurrent veure com els usuaris es pugen als vehicles a la nit sense enllumenat ni peces o elements reflectants. Ara aquesta conducta serà sancionada i considerada conducció negligent.

"L'aparició dels patinets elèctrics ha estat molt beneficiosa per als habitants de les ciutats, a l'agilitzar i facilitar els seus desplaçaments. No obstant això, la regulació d'aquests vehicles de mobilitat personal permetrà que tant usuaris de VPM com vianants puguin gaudir dels carrers amb més comoditat i seguretat "explica Adrián Amorín, Country Manager d'idealo.es.