El nombre d'aturats a Espanya que fa dos o més anys que busquen feina es va situar en 991.400 persones el 2019, fet que suposa que va baixar del milió per primera vegada des de l'any 2010, segons la mitjana anual de la darrera Enquesta de Població Activa (EPA) publicada.

Les últimes dades de l'EPA publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que recullen la mitjana dels quatre trimestres de l'any 2019, reflecteixen un descens del 18,4% en el nombre de desocupats en recerca activa d'ocupació per dos o més anys, ja que va passar d'1,21 milions de persones en mitjana anual en 2.018-991.400 l'any passat, fet que suposa la xifra més baixa des de l'any 2010, quan se situaven en aquesta situació 787.700 aturats.

El pic més alt d'aturats de llarga durada es va registrar l'any 2014, quan un total de 2,38 milions de persones es trobaven a l'atur, buscant feina, des de feia dos o més exercicis, seguit per l'any 2015 (2.230.000 ) i 2013 (2.180.000), els pitjors anys de la crisi.

Des d'aleshores la xifra ha anat reduint-se els anys següents: 2016 (1,9 milions), 2017 (1,5 milions), 2018 (1,2 milions) i 2019 (991.400 persones). D'aquests 991.400 aturats de llarga durada registrats l'any passat, el 55% eren dones (546.200), mentre que el 45% restant eren homes (445.200).

L'estadística mostra que el 2019 un total de 448.300 aturats feia entre un i dos anys que buscaven feina, mentre que 420.600 entre 6 mesos i un any, altres 390.800 de tres mesos a menys de sis mesos, al voltant de 463.30 d'un mes a menys de tres mesos i 200.700 menys d'un mes. 332.700 aturats van trobar feina l'any passat.

Així mateix, la taxa mitjana d'atur l'any 2019 va baixar 1,15 punts respecte a l'any anterior, fins al 14,1%, fet que suposa la menor taxa en onze anys, ja que la taxa mitjana d'atur del 2008 va ser de l'11,25%.

En aquests anys la taxa més alta es va registrar l'any 2013 (26,09%), seguit pel 2012 (24,79%) i el 2014 (24,44%).