El Consell d'Administració de la Llotja Agropecuària Mercolleida va aprovar aquest dijous els comptes anuals del 2019, pels quals l'entitat ha obtingut un resultat positiu de 90.521,78 euros. Durant la reunió, es va destacar novament la importància de la Junta de Preus del sector porcí, alhora que es va valorar positivament el funcionament dels altres mercats agropecuaris en els quals opera Mercolleida.

La xifra suposa un increment del 200% respecte dels comptes de l'exercici anterior i són el resultat del 14,84% més d'ingressos i del 8,04% més de despeses. Per a aquest 2020, la previsió és continuar amb una situació similar, amb un mercat porcí molt dinàmic i amb estabilitat en la resta. Pel que fa als ingressos, el seu increment es deu principalment a l'explotació immobiliària de l'edifici de la seva propietat, ja que, un cop van acabar les obres de reforma i ampliació de l'edifici el 2018, el nombre de lloguers que administra Mercolleida va augmentar, i també ho van fer les partides rebudes per aquest concepte. D'altra banda, els ingressos que genera l'entitat com a llotja s'han mantingut estables.

Pel que fa al funcionament de l'activitat de Mercolleida com a llotja agropecuària, s'ha destacat la importància de la Taula de Preus del sector porcí, de la qual en surt la cotització de referència estatal i europea. El 2019 ha estat un any en què el mercat ha evolucionat molt favorablement per a tots els operadors de la taula, tant productors com escorxadors, tot i que els fabricants han patit les conseqüències d'un augment del preu de la carn. Aquest augment ha estat causat per l'afectació que ha tingut i està tenint la pesta porcina africana (PPA) en el mercat xinès, que provoca una forta demanda de carn, especialment d'Espanya.