El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va donar ahir la raó als consumidors amb hipoteques referenciades a l'índex IRPH en sentenciar que els jutges espanyols han de controlar si es van comercialitzar de manera abusiva, fet que obre la porta a anul·lar-les quan sigui el cas.

La cort amb seu a Luxemburg precisa que, quan es consideri que hi va haver un abús, el jutge nacional podrà substituir l'IRPH per un altre índex legal per protegir els consumidors de les conseqüències perjudicials que podria comportar l'anul·lació del contracte de préstec.

La sentència suposa un revés per a la banca, que podria haver de fer front a una factura de fins a 44.000 milions d'euros en reclamacions, ja que les entitats espanyoles tenien una cartera de 15.500 milions d'euros en hipoteques referenciades a l'índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) al tancament de 2019.

L'IRPH és un índex oficial que elabora mensualment el Banc d'Espanya des de 1994. La polèmica pel seu ús es va desencadenar entre 2013 i 2016, quan es va estabilitzar en valors propers al 2%. A la pràctica, això deixava els clients amb IRPH en desavantatge respecte als hipotecats amb euríbor, les quotes dels quals es van anar reduint de forma considerable per la caiguda progressiva de l'índex a terreny negatiu. Els consumidors van començar a sol·licitar llavors la nul·litat de l'IRPH per «abusiu» i poc transparent.

El novembre de 2017 el Tribunal Suprem va avalar l'IRPH en considerar que la mera referència d'una hipoteca a un índex oficial no implica falta de transparència ni cap abús. Els afectats van portar llavors el cas davant el TJUE, que ahir havia d'aclarir si l'índex és nul o il·legal, si ha d'estar sotmès als mateixos controls de transparència que altres productes i quines serien les conseqüències de declarar-lo nul.

La sentència de la cort europea contradiu el Suprem i declara que els tribunals nacionals estan obligats a «examinar el caràcter clar i comprensible» de les clàusules que fixen el tipus d'interès de la hipoteca basat en un índex, l'IRPH en aquest cas. Perquè aquesta clàusula es consideri transparent, no només ha de ser comprensible des del punt de vista «formal i gramatical», sinó permetre que un consumidor «mitjà» entengui com funciona el mètode de càlcul del tipus d'interès i les seves conseqüències econòmiques, precisa el jutge. Això suposa, en particular, que s'ha d'informar del mètode de càlcul en termes «fàcilment assequibles», així com de l'evolució de l'índex en el passat.

A més, el TJUE dictamina que, quan el jutge nacional consideri que la clàusula era abusiva i la declari nul·la, podrà substituir-la per un altre «índex legal aplicable» si les parts no acorden una altra cosa. Això, sempre que la hipoteca no pugui subsistir si es suprimeix la clàusula abusiva, i l'anul·lació del contracte en la seva totalitat «deixés el consumidor exposat a conseqüències especialment perjudicials». La cort no precisa, però, si s'ha d'utilitzar l'euríbor, referència del 90% de les hipoteques a Espanya, o un altre.