La bretxa de gènere es redueix abans en el cas d'aquelles mares que formen part de parelles lesbianes que no pas en el cas d'heterosexuals, segons conclou un estudi de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB).

L'informe, inclòs al darrer IEB Report, fa referència al fet que la forta caiguda d'ingressos de la dona que ha donat a llum «desapareix al cap d'uns quants anys» en el cas de parelles formades per dues dones. Afegeix que en el cas de parelles formades per dos homes «no es documenta cap penalització pel fet de tenir fills». L'informe conclou que la maternitat, els estereotips i les normes socials són les causes principals de la bretxa de gènere.

La maternitat

En concret, apunta a la maternitat com la principal causa d'aquesta bretxa i estableix que la solució «passa per implementar mesures que en mitiguin l'efecte».

Aquest estudi s'ha elaborat «amb la consciència que eliminar aquesta bretxa al mercat laboral ha d'esdevenir un objectiu prioritari de la política econòmica perquè, en una societat cada vegada més envellida, en què la població en edat de treballar anirà perdent pes, serà el motor clau del creixement i la productivitat», segons els autors.

Normes socials

Apunta també a les normes socials que estableixen què has de fer si ets home i què si ets dona, com per exemple que la dona s'ha d'encarregar de les cures dels fills.

Un dels estudis referenciats per la professora de la UB Lidia Farré mostra una correlació positiva important entre la penalització salarial pel fet de tenir fills i la fracció d'enquestats que estan d'acord o molt d'acord amb l'afirmació «Les mares s'han de quedar a casa fins que els nens tinguin edat per anar a l'escola».

L'informe recull algunes de les mesures que s'haurien d'aplicar per lluitar contra aquesta bretxa, com universalitzar l'educació de zero a tres anys, ampliar la durada dels permisos de paternitat i facilitar la conciliació tant d'homes com de dones amb polítiques de més flexibilitat.

D'altra banda, l'informe publicat afirma que el comportament individual per mitigar estereotips i canviar les normes socials és molt important.

Finalment, l'estudi de l'Institut d'Economia de Barcelona considera que la implementació de quotes de gènere transitòries «pot augmentar la representació femenina en càrrecs d'autoritat i així eliminar les xarxes masculines tradicionals», però alhora reconeix que «són una eina política polèmica».