El Ministeri de Treball ha difós aquest dimecres una guia d'actuació per a les empreses pel coronavirus que els diu que hauran d'aturar l'activitat laboral en cas que hi hagi risc de contagi al centre de treball. Es tracta d'una mesura que s'haurà d'adoptar només si hi ha un risc "greu i imminent". En aquest supòsit, els treballadors també podran abandonar el lloc de treball. A més, la guia apunta que en cas de risc es podrà implantar el teletreball i plantejar expedients temporals de suspensió total o parcial de la jornada laboral si l'activitat de l'empresa es veu afectada pel coronavirus. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha esperat que la guia no s'hagi d'aplicar i ha enviat un missatge "d'absoluta tranquil·litat".

Díaz ha demanat "no accelerar riscs que a dia d'avui sembla que no existeixen" i ha defensat que el govern espanyol està actuant "correctament". "L'únic que estem fent és actuar amb la precaució deguda i el que estem situant són tots els canals per preveure situacions que poguessin donar-se", ha dit.

La ministra de Treball ha explicat que la decisió de paralitzar l'activitat la pot prendre tant l'empresa com els representants dels treballadors. "La mera suposició o l'alarma social generalitzada no són suficients per entendre complets els requisits de la norma", diu la guia. També remarca que les empreses hauran d'adoptar les mesures preventives necessàries.

La guia també parla d'un escenari en què les empreses hagin de presentar expedients temporals temporals de suspensió del treball per índexs d'absentisme pel coronavirus que impedeixin la continuïtat de l'activitat o per la hipotètica decisió de les autoritats sanitàries de tancament. Les empreses hauran de seguir igualment el procediment establert per fer ERTEs.

Si l'empresa entén que la interrupció de l'activitat és per motiu de força major haurà de rebre l'autorització prèvia de l'autoritat laboral i podrien sol·licitar compensacions a l'Estat -com no haver de pagar les cotitzacions-. Fonts de Treball apunten que si es donen aquests escenaris s'articularan mesures compensatòries que caldrà estudiar cas per cas.

En cas que una empresa aturi l'activitat sense procedir a la comunicació d'un expedient de regulació de treball haurà de seguir pagant les nòmines.