Que tota empresa serà un dia o altra atacada és una evidència. Per això a les pimes els cal «un pla», apunta Àlex Segura, responsable de l'àrea de seguretat a Control Group i moderador de la taula rodona, força tècnica, que ha tancat la jornada d'aquest dijous a l'Espai Plana de l'Om. Un pla, d'altra banda, que no pot ser idèntic a cada empresa, ja que totes tenen singularitats que la fan especialment vulnerable i que cal preservar per damunt de tot. «Que les inversions en ciberseguretat vagin primer allà on tenim més risc i som més sensibles», ha apuntat. Però alhora, en les seves línies generals, el pla ha de ser de tots, perquè cal esdevenir «un rusc» global contra la ciberdelinqüència, diu Segura.

Sergio Martínez, country manager de Sonicwall a la península, conclou que la xarxa és avui una enorme autopista de dades mundials, en què el malware es reprodueix a molta velocitat. El 2019 van ser, en termes internacionals, 10.000 milions els atacs produïts. I per això cal estar molt alerta, i no totes les empreses fan correctament els deures, apunta Martínez, ja que «només el 5% de les empreses mira què hi ha dins el tràfic encriptat».

Álex Vazquez, especialista en ciberseguretat de Sonicwall Iberia, ha explicat breument com s'adapten els fabricants de seguretat als canvis de la ciberdelinqüència i quina ha estat l'evolució de les capes de seguretat. I va concloure que dependre d'un únic servidor que ens garanteixi la seguretat «és un error». Carles Gil, country manager d'Attack Simulator a la Península, ha donat detalls de serveis de formació alternatius als convencionals, que consisteixen en un entrenament interactiu al lloc de treball, «ideal per a pimes que ho tenen més difícil per fer formació presencial». «Els atacs», va apuntar Gil, s'aprofiten que tots som sensibles a les emocions, que són a la base de la nostra feblesa davant la ciberdelinqüència.

A la taula hi ha pres part també Bruno Pérez, que ha alertat que mentre internet és gl0bal els sistemes judicials per fer front a les ciberamenaces «són locals, fet que genera la sensació d'indefensió» en les empreses i particulars víctimes d'atacs informàtics.

Tots han insistit en el ja dit a l'inici: cal molta prevenció. «Tenir el backup al núvol no és garantia de res; el que cal és un pla de contingència», ha afirmat Segura. I tenir, sobretot, una còpia en servidors amb «una bona capacitat de restauració», segons Gil. Tots els experts han alertat també sobre les assegurances: cal tenir-ne, però no hi ha estàndards i s'ha de llegir bé la lletra petita.