Catalunya va registrar el 2019 5.757 execucions hipotecàries sobre habitatges, xifra que representa un augment del 26% respecte a l'any anterior, segons les dades provisionals de l'Estadística d'Execucions Hipotecàries de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Això contrasta amb la tendència a la baixa, després que l'any passat les execucions caiguessin el 4,1%.

Del total, 1.076 eren habitatges nous i 4.681, de segona mà. A més, 1.377 pertanyien a persones físiques i 4.380 a persones jurídiques. Al conjunt de l'Estat, es van registrar 27.055 execucions hipotecàries, el 3,1% més que el 2018, de les quals 6.340 eren habitatges nous i 20.715 de segona mà. També aquí es trenca la tendència a la baixa, amb xifres de fins al 31% menys al 2016.

En total es van registrar 12.131 execucions hipotecàries a Catalunya el 2019, de les quals, a banda de les 5.757 sobre habitatges, n'hi va haver 169 sobre finques rústiques, 634 sobre solars i 5.571 sobre altres tipus de finques urbanes. Catalunya va ser la comunitat amb més execucions el 2019, tant si es mira el total com només sobre habitatges. En aquest darrer cas, el segon lloc l'ocupa Andalusia (5.681) i el tercer el País Valencià (5.356).