La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha proposat a l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries Adif que rebaixi els cànons pels serveis d'alta velocitat amb l'objectiu d'estimular la demanda davant el nou escenari amb la liberalització del sector, que es farà efectiva a partir de final d'any. Aquest procés, que comportarà l'entrada de competidors de Renfe, podria suposar un increment progressiu de l'activitat de fins al 50% respecte a l'oferta actual, segons la CNMC, que ha analitzat la proposta de cànons d'Adif i Adif Alta Velocitat per al 2020.