El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el decret de la Generalitat que va regular les eleccions de les cambres de comerç catalanes del mes de maig passat i que van guanyar candidatures independentistes, després de considerar que no es va respectar el tràmit de participació ciutadana.

En concret, la sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal ha estimat el recurs contenciós interposat per l'empresa Staff Pavillion, vinculada al president de l'Associació de Franquiciadors, contra el departament d'Empresa.

En la sentència, que no és ferma, el tribunal afirma que la Generalitat va ometre el tràmit de la participació ciutadana quan va elaborar la norma, que data de juliol del 2018, i considera que els motius d'urgència que al·legava l'administració catalana no són acceptables.

Així, fa referència al fet que la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix el tràmit de participació dels ciutadans en l'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments i preveu una consulta abans de la redacció del text de la disposició.