Els fenòmens climàtics adversos com la borrasca Glòria, que va arrasar les comarques gironines a final de gener, o la DANA, que va afectar diverses autonomies el setembre passat, provoquen destrucció i desolació, però també són terreny propici per a la picaresca. En aquest cas, per intentar cometre frau a les asseguradores, segons un recent informe d'AXA, una de les grans multinacionals del sector.

El document afirma que, a la branca de Multiriscos, els casos relacionats amb els danys per aigua «han tornat a ser la primera causa d'intent» d'engany a l'asseguradora, i afegeix que «els grans fenòmens meteorològics que van afectar diverses zones d'Espanya fa uns mesos poden ser una de les raons que expliquin l'augment de més de 12 punts percentuals en el nombre de casos en què van esgrimir danys per aigua per intentar cometre un frau».

A més, a la branca de Diversos, «són les garanties de responsabilitat civil les que més es fan servir per intentar dur a terme» aquestes estafes. Per segon any consecutiu, la garantia d'Extensius, que inclou inundació, tempesta ciclònica o terratrèmol, «és la que més augmenta com a mòbil per cometre un frau, producte, en gran part, de les DANAs i els fenòmens climàtics que tenen lloc» .

L'informe d'AXA també analitza aquest tipus d'enganys segons les autonomies i estableix que Catalunya és la tercera comunitat amb una taxa de frau més petita, amb l'1,5%, la mateixa xifra que Castella-la Manxa i només al dar-rere de Madrid (1,1%) i el País Basc (1,4%).

Pel que fa a les autonomies amb una taxa superior de frau, el primers llocs corresponen a Cantàbria (3,8%), Andalusia (2,9%), Múrcia (2,7%) i Navarra (2,4%), mentre que la mitjana espanyola és de l'1,9%.

Visió per gènere

El document ofereix, així mateix, una visió del frau per gènere. Una de les conclusions és que el 74% dels enganys en l'assegurança d'automòbils els intenten cometre els homes. A 18 províncies, vuit de cada deu casos de frau en aquesta branca els realitzen els homes. Pel que fa a la branca de la llar, els percentatges estan més equilibrats. A la mitjana espanyola, el 57% dels casos detectats cor-respon a homes, així que el 43% restant els cometen les dones. AXA assegura també que el 71% dels fraus que es cometen introduint danys preexistents o anteriors al sinistre els porten a terme els homes. No obstant això, el 40% dels supòsits en què els danys que són reclamats són reals o ficticis però han estat planificats amb antelació han estat perpetrats per dones.

L'asseguradora estableix que, a més dels esdeveniments meteorològics, hi ha altres tres noves formes de frau a les companyies del sector. Un d'ells és el que porten a terme gestories laborals.

El client d'una d'aquestes asseguradores, per exemple una empresa, acomiada un treballador de manera improcedent calculant una indemnització a la baixa sabent-ho.

Posteriorment, i després de la denúncia judicial per part del treballador a l'empresa, aquesta addueix que la mateixa gestoria és la responsable de cometre un error de càlcul en la liquidació de l'empleat, i aquesta última, que és client de l'asseguradora, sol·licita l'activació de la cobertura de responsabilitat civil professional perquè sigui la pòlissa la que afronti la corresponent indemnització.

Un altre supòsit està relacionat amb els patinets elèctrics. En aquest cas, «el que es fa és simular un dany material causat pel conductor d'un patinet contra un tercer i que sol afectar telèfons mòbils, intentant activar la cobertura de responsabilitat corporativa». Finalment, encara que AXA remarca que s'han identificat pocs casos, hi ha el frau a través de la suplantació de la identitat «amb la tecnologia que permet recrear la fisonomia facial i, fins i tot, la veu d'un individu».