BBVA és entre els cinc primers bancs europeus amb un compromís més gran en el finançament sostenible, segons un informe del World Resources Institute (WRI). L'entitat financera ocupa la primera posició a Europa i la tercera a escala global en relació amb la grandària per actius.

L'informe utilitza l'eina Green Targets per analitzar tota una sèrie d'indicadors: si l'entitat té un objectiu de finançament verd, si es marca un termini, o si té capital destinat explícitament a un conjunt d'activitats sostenibles.

Segons les dades aportades l'any passat, el compromís dedicat al finançament verd de BBVA arriba als 12.500 milions d'euros a l'any, la qual cosa situa l'entitat financera com la que més destina a finançament sostenible a Europa si tenim en compte la seva grandària per actius. Tot això fruit del seu Compromís 2025, que mobilitzarà fins a 100.000 milions d'euros entre el 2018 i el 2025 en finançament sostenible.

A llarg termini

Entre els principals resultats de l'informe hi ha l'horitzó mitjà del compromís, que parla d'uns vuit anys i mig, dins d'un rang que va dels 5 als 14 anys. En el cas de BBVA, el compromís comprèn 8 anys (des de gener del 2018 fins a desembre del 2025). Un altre dels indicadors aplicats a la banca per a aquesta anàlisi és la mitjana anual de finançament destinat a combustibles fòssils i la grandària del banc per ingressos anuals i per actius totals.

L'informe conclou que la majoria dels bancs continuen invertint més en combustibles fòssils que en finançament verd. Entre els bancs amb compromisos actius, el nivell mitjà anual de finançament de combustibles fòssils entre el 2016 i el 2018 és gairebé el doble del compromís de finançament sostenible.

«Només set bancs tenen objectius anuals de finançament sostenible més grans que les quantitats relacionades amb combustibles fòssils», revela l'informe. És el cas de BBVA, que té compromesos els esmentats 12.500 milions d'euros a l'any destinats a objectius sostenibles, davant dels 3.408 milions d'euros dedicats al finançament per a projectes basats en combustibles fòssils.Més implicació

Per geografies, també hi ha diferències. «De mitjana, els bancs europeus i australians tenen un grau de compromís financer sostenible més ambiciós que els bancs estatunidencs», diu l'informe, que també valora aspectes com els recursos assignats, la metodologia comptable, la comunicació i el compromís dels seus directius.

L'avaluació també constata si el president o el CEO secunden públicament el compromís de sostenibilitat. En aquest sentit, aquest indicador posa de manifest que el president de BBVA considera la sostenibilitat com un eix central en el contingut de bona part de les seves intervencions públiques.