La Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses (Fepex) ha advertit de la fallida «imminent» del sector de la flor i la planta viva per l'absència d'un rescat financer i per l'enfonsament del consum a causa de l'expansió del coronavirus.

En concret, aquest sector és el més afectat de l'àmbit agrari per la crisi derivada de la Covid-19 en sofrir una caiguda total del consum a escala estatal i internacional, la qual cosa suposarà la fallida de tots els vivers i centres de jardineria existents a Espanya.

La patronal ha plantejat al ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'aprovin mesures «extraordinàries urgents», entre les quals figuren un règim extraordinari de retirades del mercat i una línia de liquiditat ICO per als vivers.

Juntament amb l'enfonsament del consum a les llars i els tancaments dels punts de venda, tant a Espanya com a la UE, el sector també s'ha vist privat de les vendes relatives a les festes tradicionals com les Falles, Setmana Santa i el Dia del Pare, i perilla Sant Jordi, fet que provoca una situació de fallida total, sense existir perspectives de recuperació en els pròxims mesos.

El secretari general de Fepex, José María Zalbidea, ha destacat que la situació és tan «greu» que la majoria dels productors, vivers i centres de jardineria han donat per perdut el conjunt d'aquesta campanya. «L'única cosa que esperen és obtenir la liquiditat suficient per endeutar-se i seguir l'activitat els pròxims mesos», ha reconegut.

Així, Fepex insta el departament liderat per Luis Planas que, sent l'únic sector agrari que no disposa d'ajudes de la PAC, se sol·liciti a la Comissió Europea (CE) l'aprovació de «mesures extraordinàries» de gestió de crisi mitjançant un règim extraordinari de retirades del mercat, que siguin compensades a preus de mercat, obert a totes les empreses afectades que acreditin la seva activitat comercialitzadora, i que s'estableixin procediments administratius àgils que facilitin la seva gestió.

Fepex ha demanat l'establiment de manera immediata d'una línia de liquiditat ICO per als vivers, similar en el seu contingut a l'adoptada altres vegades per a altres sectors, amb la finalitat de facilitar als productors el trànsit a la pròxima campanya.

També ha plantejat l'accés del sector de vivers a les mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major recollides en el Reial decret 8/2020, i incloure en la línia de l'assegurança agrària de flors i plantes l'aparició del coronavirus entre els riscos extraordinaris que pot cobrir el Consorci de Compensació.