La Cambra de Comerç de Manresa preveu que el Valor Afegit Brut generat per les empreses del Bages caurà al voltant d'un 25% com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per l'epidèmia de coronavirus, passant de 3.000 milions d'euros a aproximadament 2.300 milions i situant-se en nivells similars als de l'any 2013, el pitjor de la llarga crisi posterior a l'any 2008. Segons la Cambra, els sectors més afectats serien els del metall i material de transport, que tenen com a principals clients la indústria de l'automoció i l'aeronàutica, i els que es dediquen a serveis com el comerç i reparacions o l'hosteleria i la restauració. Per contra, el sector alimentari i en general tots els que donen resposta a les necessitats més bàsiques, serien dels menys afectats.

Per fer aquestes estimacions la Cambra parteix de les dades de l'estudi de Dinamisme Empresarial del Bages publicat l'any 2019. Segons la institució, la crisi provocarà una aturada molt pronunciada de l'activitat econòmica d'almenys 3 mesos amb una afectació posterior molt important en la demanda nacional i internacional. La Cambra preveu que la recuperació un cop superada la crisi sanitària serà lenta i que moltes empreses es perdran o reduiran de manera significativa la seva grandària. A això s'hi afegirà una recessió de la demanda global, que afectarà molt especialment la indústria exportadora i es traslladarà a tota la cadena d'aprovisionament i serveis, per arribar també al consum. De fet, els ERTOS que s'han presentat fins al moment ja fan preveure una forta disminució del consum i un ajornament sense data de decisions d'inversió importants, tant per part de les empreses com dels consumidors a títol individual.

Segons la Cambra, tot i que l'afectació serà gran, cal tenir en compte que la suma del VAB generat per les empreses no és equivalent al PIB de la comarca. En aquest sentit, el sector públic pot actuar com a estabilitzador de l'economia en aquestes circumstàncies i com a pagador en darrera instància.