Sensible a les dificultats que passa la societat en el seu conjunt en plena emergència sanitària i econòmica, Regió7, igual que la resta de diaris del grup editorial Prensa Ibérica, llança una nova secció digital que, a través de vídeos testimonials, donarà visibilitat a les situacions i problemes que afronten milers d’autònoms i petits empresaris com a conseqüència de l’aturada de l’activitat que suposa l’actual estat d’alarma.

Aquesta secció acollirà vídeos enviats pels mateixos autònoms i les pimes per donar a conèixer el greu contratemps que representa per a ells i per al conjunt de l’economia l’aturada de l’activitat. Molts d’ells asseguren que han deixat de facturar o que han reduït de manera dràstica els seus ingressos i donen a conèixer les seves dificultats per fer front a les despeses habituals del seu negoci, el lloguer dels locals i l’import de la Seguretat Social.

A Espanya hi ha 3,2 milions de treballadors autònoms, que tenen un pes molt rellevant en l’economia. El 94,8% de les empreses espanyoles tenen menys de deu empleats. A través d’aquesta secció, publicada en la vintena de diaris d’informació general de Prensa Ibérica, ara tenen l’oportunitat de dirigir-se a l’opinió pública per expressar la seva situació, les seves reflexions i les seves reivindicacions.

Seran vídeos de curta durada (dos minuts com a màxim) i en format horitzontal, en els quals podran explicar com estan vivint els efectes de la crisi del coronavirus.

Els autònoms i petits empresaris que hi estiguin interessats podran remetre els seus vídeos a la següent adreça electrònica:

web@regio7.cat