El centre tecnològic Eurecat ha assajat «amb èxit» als seus laboratoris de Manresa (l'antic CTM) el funcionament del sistema que ha desenvolupat l'empresa santfruitosenca EVila Projects per a la desinfecció de les mascaretes FFP2 i FFP3, que són les que ofereixen el nivell més alt de protecció contra la Covid-19, per fer possible la seva reutilització mitjançant tecnologia de radiació infraroja i ultraviolada, un projecte que ja va avançar aquest diari el 2 d'abril passat.

L'assaig, segons el centre tecnològic, ha consistit a testar el sistema amb el bacteri Escericchia coli, que d'acord amb estudis científics realitzats és més resistent a aquests tractaments que el SARS-CoV-2, amb la finalitat de comprovar l'efectivitat del sistema en la desinfecció de mascaretes.

El sistema desenvolupat per EVila Projects incorpora dues tecnologies per a la desinfecció. Primer aplica radiacions infraroges, que escalfen la mascareta i, en segon lloc, aplica llum ultraviolada. Segons les dades bibliogràfiques de què es disposa, ambdós tractaments inactivarien teòricament el SARS-CoV-2.

A la prova, Eurecat ha contaminat la mascareta en diferents punts, tant per la part de dins com per la part de fora, amb el bacteri Escericchia coli. Després ha aplicat el tractament de desinfecció de l'empresa i ha mesurat la quantitat de microorganisme viable romanent en els diferents punts contaminats. L'assaig ha inclòs controls positius i negatius, amb mascaretes que s'han contaminat i no s'han desinfectat i mascaretes que no s'han contaminat, per reforçar la validesa dels resultats. Els tests s'han realitzat amb la col·laboració d'Aigües de Manresa, que ha facilitat material i equipament per dur a terme els tests.

L'empresa EVila Projects, especialitzada en l'aplicació de la tecnologia d'infraroig i energia ultraviolada a la indústria i el camp científic, ha patentat el sistema, desenvolupat contra rellotge en les últimes setmanes, i cada un dels seus equips té una capacitat de tractament de 5.000 mascaretes al mes.