Mútua Intercomarcal, una de les 19 mútues col·laboradores de la Seguretat Social a tot l'Estat, ha avançat fins ara més de 17 milions d'euros del pagament a autònoms de prestacions extraordinàries per cessament d'activitat amb motiu de la Covid-19, resultat d'un total de 24.848 expedients tramitats, una gestió traspassada pel Govern central a les mútues. En el cas del Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia, la mútua ha gestionat més de 1.500 prestacions, el 7% del total de la mútua, el que suposa prop d'1,8 milions d'euros. En total, al conjunt de l'Estat, més de 900.000 autònoms s'han quedat sense feina per la pandèmia global, i han de rebre prestacions que són d'una quantitat mitjana de 729 euros. En el paquet s'hi inclouen també aquells autònoms que han vist reduïda la facturació el 75%.

En el conjunt de l'Estat, s'han tramitat 618.000 prestacions per cessament d'activitat (83.500 a Catalunya) i 305.000 per davallada d'ingressos (53.000 a Catalu-nya). Així, ja s'han abonat 674 milions d'euros, prop de 100 a Catalunya, on hi ha afiliats 530.000 autònoms (3,1 milions al conjunt estatal). El 97% de les 952.000 sol·licituds a tot Espanya s'han tramitat amb èxit.

La gran majoria d'autònoms paguen per la base mínima de cotització i la prestació extraordinària depèn d'aquesta base i del nombre de fills a càrrec. La quantitat de la prestació extraordinària és l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms, la qual cosa suposa un mínim de 661 euros al mes. A més, els autònoms i autònomes que la perceben estan exempts de pagar les cotitzacions del mes. El 17 d'abril es va fer el primer pagament als autònoms, i el 30 d'abril se'n preveu fer el segon.

En virtut del Reial Decret 463/2020, els autònoms han hagut de cessar la seva activitat per l'estat d'alarma en funció dels CNAE als quals estan integrats. És el cas d'activitats com bars o restaurants, comerços de tèxtil, de ferreteria, de calçat, rellotgeria, joguines, venda de vehicles, cinemes, sales d'espectacles o gimnasos. D'altres han vist reduïda la seva capacitat de facturació, com és el cas d'estancs, forns de pa, fotògrafs, arquitectes, odontòlegs, fisioterapeutes, taxistes, advocats, professionals liberals, estudis de fotografia i el sector del manteniment industrial.

«Per a les mútues, aquest nou escenari de pagaments extraordinaris ha suposat una gran transformació, però ja hi estàvem preparats perquè sabíem que era part del futur», diuen fonts de Mútua Intercomarcal. Fins ara les mútues ja gestionaven el pagament de prestacions per cessament d'activitat, «però no amb el volum que ha suposat aquesta prestació extraordinària». Des del 2019, per llei, les prestacions havien de traspassar-se a les mútues, però hi havia uns 50.000 autònoms que no estaven adscrits a cap mútua.

Amb l'objectiu de facilitar la tramitació d'aquesta prestació als autònoms que encara no ho estiguessin, aquesta setmana el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret llei que permet que puguin igualment sol·licitar-la. Així, la prestació s'adjudicarà a la mútua amb més autònoms de cada província. Però també es pot sol·licitar la tramitació de la mútua que es vulgui, i se li adjudicarà amb efectes retroactius. En 20 dies, expliquen les fonts de Mútua Intercomarcal, l'associació ha tramitat tants expedients de PECATA (Prestació Extraordinària per Cessament d'Activitat de Treballadors Autònoms) com l'equivalent a un any d'expedients totals de la mútua, de totes les prestacions inclosos els autònoms.

Des que es va encarregar aquesta feina a les mútues, a Mútua Intercomarcal «150 de les 300 persones han treballat intensament, fins i tot els dies de festa de Setmana Santa, per poder gestionar 24.848 expedients en molt pocs dies». Actualment estan obertes les sucursals assistencials de la mútua, mentre que les administratives romanen tancades. La prestació del PECATA, que en condicions normals durava de 4 mesos a 24 mesos, en funció del que s'hagués cotitzat, es pagarà ara mentre duri l'estat d'alarma.

Per al sector, aquests diners suposen un avançament, que el Govern els hauria de reintegrar en el futur. «No està clar, però, com s'ha de finançar aquesta prestació extraordinària», apunten fonts de Mútua Intercomarcal. «De moment, ens suposa una patacada, tant a nosaltres com a tot el sector, tot i que la situació financera de la mútua és sòlida», insisteixen.

El sector, l'activitat del qual s'inclou en els pressupostos generals de l'Estat, ja havia vist recentment reduïts els seus ingressos per la rebaixa de la quota dels autònoms que es va formalitzar a final de l'any passat.