El govern espanyol i els agents socials han tancat un preacord per allargar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) atribuïts al covid-19 fins al 30 de juny. El document, al qual ha tingut accés l'ACN, quedarà ratificat aquest divendres a les reunions de les executives dels sindicats i de la direcció de la patronal.

El document estableix que no es podran acollir a aquests ERTO les empreses que tinguin la seu a paradisos fiscals. A més, el preacord manté les exempcions de cotitzacions d'ERTO per força major al maig i juny i, en el cas de les companyies amb ERTO parcials, podran exonerar entre el 45 i el 85% de les quotes a la Seguretat Social dels que treballadors que es reincorporin a la feina.

L'executiu espanyol l'aprovarà en forma de decret que estableix que les empreses afectades per un ERTO que no puguin reiniciar la seva activitat "continuaran en situació de força major" com a màxim fins al 30 de juny.

En tot cas el document estableix que l'executiu espanyol podrà prorrogar un cop més aquesta situació més enllà del 30 de juny mitjançant un acord del Consell de ministres. "Aquest acord podrà prorrogar les exempcions regulades a l'article 4 o estendre-les als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes objectives", diu.

El document també estableix limitacions. No s'hi poden acollir les empreses que tinguin el domicili fiscal en "països o territoris qualificats com a paradisos fiscals". A més, les empreses que s'hi acullin no podran pagar dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'ERTO, tret de les de menys de 50 treballadors.

El preacord estableix que les exoneracions del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social es mantindran al maig i juny tal com eren fins ara. En cas que sigui un ERTO de força major parcial, per a empreses de menys de 50 treballadors, tindran una exempció del 85% al maig per a les quotes dels treballadors que es reincorporin i del 70% al juny. Pel que fa a les empreses amb més de 50 treballadors i ERTO parcial, l'exempció serà del 60% al maig i del 45% al juny.

Pels treballadors d'aquestes empreses, amb ERTO parcial, que continuïn amb l'activitat suspesa, les exempcions seran inferiors. Del 60% al maig i del 45% al juny per a companyies de menys de 50 treballadors i del 45% al maig i del 30% al juny per a empreses de més de 50.

A més, es crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament que es reunirà de manera ordinària un cop al mes i controlarà el compliment dels compromisos.