10 de maig de 2020
10.05.2020
Regió7

Les entitats financeres de l'AEB concedeixen 51.626 peticions d'ajornament de préstecs

La moratòria dels bancs complementa l'establerta pel Govern

09.05.2020 | 21:51
A la moratòria s'hi poden acollir persones a l'atur o afectades per ERTO

Les entitats financeres associades a l'Associació Espanyola de Banca han rebut 113.058 peticions d'ajornament de préstecs i ja n'han concedit 51.626 en el marc de la moratòria sectorial, que complementa la moratòria legal establerta pel Govern i que incrementa el termini d'ajornament dels pagaments i amplia el col·lectiu de potencials beneficiaris.

Fins al 30 d'abril passat, els bancs de l'AEB havien rebut 56.783 sol·licituds d'aquesta moratòria hipotecària sectorial per un import de 6.270 milions d'euros, de les quals ja se n'han tramitat i concedit 26.346, per un deute de 3.018 milions d'euros de capital pendent.

Quant a la moratòria per a préstecs personals, les entitats han rebut 56.275 sol·licituds per un import de 713 milions d'euros, de les quals s'han tramitat i concedit 25.280 operacions per import pendent de 337 milions d'euros.

La moratòria sectorial permet l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant un període de fins a 12 mesos per a préstecs hipotecaris i de fins a 6 mesos per als préstecs personals, i poden acollir-s'hi les persones físiques titulars de préstecs que s'hagin vist afectades econòmicament per passar a situació de desocupació o per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE), que s'enfrontin a un cessament o reducció de la seva activitat econòmica o a altres circumstàncies equivalents a conseqüència de l'epidèmia global de coronavirus.

És complementària a la moratòria legal aprovada pel Govern per pal·liar els efectes del coronavirus, el balanç del qual ha estat publicat aquest divendres pel Banc d'Espanya.

En el marc de la moratòria legal del Govern espanyol, els bancs han rebut 228.322 sol·licituds de moratòria amb garantia hipotecària, de les quals s'han concedit fins ara 65.559 ajornaments a 96.994 peticionaris, amb un saldo viu pendent d'amortització dels préstecs suspesos de 6.525 milions d'euros.

Respecte a la moratòria legal de crèdit sense garantia hipotecària, els bancs han rebut 296.924 peticions, de les quals a data 30 d'abril se n'han concedit un total de 59.163 a 64.537 persones, i el saldo pendent d'amortització dels préstecs suspesos se situa en 585 milions d'euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook