L'Associació Bages Impuls reclama que el govern espanyol es faci càrrec, i a fons perdut, de la despesa fixa de totes les empreses que han hagut de tancar com a conseqüència del confinament provocat per la crisi sanitària. Això vol dir, entre d'altres, fer-se càrrec del cost laboral, les quotes d'autònoms o les hipoteques. D'altra banda, també volen que l'administració faciliti crèdits a interès zero i a retornar en cinc anys amb el primer de carència a empreses que han hagut de tancar per poder cobrir la despesa variable (proveïdors) i assegurar-los liquiditat. L'associació també demana que el govern derogui el decret que els va obligar a tancar "en la major brevetat possible" seguint un pla d'actuació per fases clarament definit.

A criteri de Bages Impuls, "no es pot tenir empreses no essencials obertes i d'altres tancades, ja que els sector econòmics es necessiten", han apuntat.

Per últim, també demanen que en l'etapa inicial quan l'activitat econòmica es reprengui, aquestes mesures continuïn vigents d'una forma "variable" en la mesura que cada empresa vagi incrementant la facturació, "fins arribar als valors d'abans de la crisi sanitària o fins a la desaparició de les limitacions imposades per les mesures de prevenció i seguretat específiques per a cada sector i a la població en general".

El manifest s'obre als suports d'entitats i empreses de diferents sectors i l'associació es posa a disposició de les administracions públiques per debatre'l i intentar consensuar les millors solucions possibles per fer front comú a la crisi.