La Seguretat Social va destinar aquest mes de maig la xifra de 9.852,8 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 2,5% més que en el mateix mes de 2019 però gairebé un 0,3% menys que a l'abril, la qual cosa suposa el primer retrocés mensual de la sèrie històrica, segons va informar ahir el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquest descens s'explica pel fet que va baixar el nombre de pensions respecte a l'abril, fins a situar-se en 9.754.137 pensions contributives, 38.508 pensions menys que en el quart mes de l'any. El ministeri atribueix a la xifra de pensions vigents al menor nombre d'altes pel tancament d'oficines i a l'«increment de les baixes pels efectes» del virus.

Segons les dades d'abril, el nombre d'altes de pensió registrades va ser de 31.232 pensions, el 32,2% menys respecte al mateix mes de l'any passat i un 13,9% menys respecte al març d'aquest any. El ministeri assenyala així que s'ha accentuat la tendència a la baixa en el nombre de pensions que ja es va registrar al març i que obeeix, segons ell, al menor nombre d'altes en el sistema a causa del tancament d'oficines i a la situació de confinament. «També cal tenir en compte com ha influït la pandèmia en termes de mortaldat sobre el conjunt de la població i, en major mesura, sobre el col·lectiu de les persones de més edat», afegeix.

Enguany s'ha registrat una reducció del 33,8% en el nombre d'expedients iniciats en comparació del mateix període de l'any passat. Així, al març i abril es van iniciar 32.512 expedients per jubilació, enfront dels 49.798 d'un any abans. Si es considera l'acumulat anual des de gener fins a l'inici de maig de 2020 han causat alta 157.896 noves pensions, un 22,1% menys que en el mateix període de l'any anterior, i han causat baixa 205.638 pensions, un 17,5% més . De les 9.754.137 pensions vigents a 1 de maig, el 62,2% (6.073.499 pensions) van ser de jubilació; 2.343.975 van correspondre a prestacions de viduïtat; 953.905 a incapacitat permanent; 339.814 a orfandat i 42.944 van ser pensions a favor de familiars.

Dels 9.852,8 milions d'euros que es van destinar a pagar totes aquestes pensions, més de dos terços van anar a parar a pensions de jubilació (7.049,4 milions d'euros, un 3% més). A les pensions de viduïtat es van dedicar 1.698,6 milions (+ 1,3%), a les d'incapacitat permanent es van destinar (+ 1,1%), mentre que la despesa en pensions d'orfandat va ser de 139.100.000 (+ 1,4%) i el de prestacions a favor de familiars de 25,3 milions (+ 3,6%).

La pensió mitjana de jubilació es va situar en 1.160,6 euros mensuals, el 2% més que en el mateix mes del 2019. La pensió mitjana de sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars) va arribar als 1.010,11 euros.