Els espanyols conservaven el mes d'abril un total de 1.605 milions d'euros de l'antiga moneda espanyola sense canviar, la mateixa quantitat que el mes anterior, la qual cosa equival a 267.049 milions de pessetes, segons les últimes dades del Banc d'Espanya.

Segons les xifres de l'autoritat monetària i a pesar que han passat més de divuit anys des que va començar a circular la moneda comuna europea, els espanyols conservaven al tancament d'abril 135.604 milions de pessetes en bitllets (815 milions d'euros) i 131.445 milions de pessetes en monedes (790 milions d'euros en monedes). En l'últim any, des de l'abril del 2019, els espanyols han canviat 1.497 milions de pessetes en bitllets (9 milions d'euros en bitllets) i 915 milions de pessetes en monedes (5,5 milions d'euros).

El Govern espanyol va fixar en tres mesos el període de convivència per a totes dues monedes, des de l'1 de gener del 2002, quan va començar a circular l'euro en la butxaca dels espanyols, fins al 31 de març del mateix any, i, des de llavors i fins al 30 de juny següent, va establir un període de bescanvi de les monedes i dels bitllets en pessetes en les oficines bancàries.

A partir de l'1 de juliol d'aquest any, els espanyols han d'acudir al Banc d'Espanya si encara conserven l'antiga divisa. El banc emissor va estimar que el 45% de les monedes en pessetes que estaven en circulació abans de l'entrada de l'euro mai serà lliurat al Banc d'Espanya per al seu bescanvi perquè romandrà en mans dels espanyols com a peça de col·leccionisme, o bé per deterioració, pèrdua o sortida del país en les butxaques dels turistes.

Límit: final d'any

El Banc d'Espanya deixarà de canviar pessetes a euros de manera definitiva el 31 de desembre del 2020, per la qual cosa els espa-nyols encara tenen una mica més de mig any per retornar els 267.049 milions de l'antiga moneda nacional i aconseguir els 1.605 milions d'euros que valen actualment sol·licitant el seu canvi en la seu de l'organisme a Madrid i en qualsevol de les seves sucursals sense límit quantitatiu. Tots els bitllets de pesseta posteriors al 1939 són canviables, els emesos entre el 1936 i el 1939 hauran de ser analitzats per experts i les monedes només seran admeses si estaven en circulació l'1 de gener del 2002, ja que les anteriors van ser substituïbles fins al 1997.