Aquesta setmana Nissan anuncia que se'n va. En espera que la notícia no sigui definitiva hi ha precedents que indiquen que les multinacionals que arrosseguen una pèrdua de competitivitat en el seu segment aprofiten moments de trasbals per prendre decisions dràstiques. Ho vaig viure personalment des de la conselleria d'Indústria el període 2007-2010. La crisi financera, que no industrial, va ser aprofitada per empreses obsoletes del ram de l'electrònica de consum Sony, Sharp, de les motos, Yamaha, Honda, i de l'automòbil Seat, Nissan i Pirelli per plegar perquè els seus competidors els estaven guanyant la partida, perquè produir aquí productes de poc valor afegit ja no els sortia a compte i perquè aquestes multinacionals quan van mal dades es repleguen al lloc d'origen.

Vam haver de moure'ns i en el cas de Seat i Nissan vam parar el cop. Les altres desgraciadament, i malgrat l'oferta de suport si apostaven per canviar la producció cap a línies de més valor i implantar àrees de R+D, ens van donar bones paraules, fins i tot ens presentaren papers, però tancaren la porta. En alguns casos amb la col·laboració d'algun diputat de l'oposició que va acabar imputat per corrupció.

La setmana ens ha aportat també unes reflexions de l'Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya sobre la resposta política i econòmica que s'hauria de donar a la crisi. Com que temo que no seran gaire divulgades, em permeto fer d'intermediari. Segons els enginyers, les prioritats són impulsar l'activitat industrial, garantir la continuïtat del teixit industrial i actuar des de la competitivitat, la transversalitat sectorial i la col·laboració publicoprivada.

Aquestes prioritats es tradueixen en les recomanacions següents:

1. Capturar els aprenentatges de l'experiència adquirida al sistema de salut durant la crisi. 2. Promoure que la indústria diversifiqui cap al sector salut en col·laboració amb startups. 3. Introduir canvis en el sistema de valoració de les compres públiques més enllà del preu. 4. Pagar els proveïdors del sistema públic sense les demores habituals, injectant-li liquiditat. 5. Impulsar la compra pública verda incentivant els productes reciclats. 6. Fomentar la investigació pública i privada alineada amb el Green Deal i l'economia circular. 7. Crear una oficina per a la captació de fons estatals i europeus, especialment per a PIME. 8. Fomentar la reutilització dels recursos bàsics, com ara l'aigua, mitjançant el seu tractament. 9. Agilitzar el procés administratiu de tramitació de projectes d'energia eòlica i fotovoltaica. 10. Acompanyar, amb deduccions fiscals d'impacte i subvencions, les inversions d'autoconsum. 11. Donar solucions a curt i a mitjà termini per a una tarificació més competitiva de l'energia elèctrica. 12. Promoure l'ús de la biomassa al llarg del territori acompa-nyant-lo de campanyes ocupacionals. 13. Revisar el Pla estratègic integral de suport a la indústria de la mobilitat i de l'automoció 2020-2025. 14. Fomentar la demanda de vehicles de mobilitat sostenible. 15. Accelerar les inversions en infraestructures crítiques per a la mobilitat. 16. Perllongar els ERTO més enllà de l'estat d'alarma mantenint actius els treballadors. 17. Impulsar la rehabilitació dels habitatges i equipaments i la construcció de consum zero. 18. Incrementar el parc d'habitatge amb protecció. 19. Promoure la formació dels professionals del sector: enginyers, arquitectes, instal·ladors. 20. Habilitar inversions públiques en infraestructures i la gestió de Ports i Aeroports. 21. Invertir en la resiliència de les ciutats i del territori per adaptar-se als efectes del canvi climàtic. 22. Agilitzar la tramitació administrativa dels projectes. 23. Actualitzar el Pacte Nacional per a la Indústria, en especial, el Programa PROACCIÓ. 24. Desplegar les accions proposades pel Consell de Formació i Ocupació. 25. Orientar el finançament públic cap a projectes d'inversió de la Indústria 4.0. 26. Accelerar la Transformació Digital completa de totes les administracions catalanes. 27. Dotar el territori de la més completa i moderna xarxa d'infraestructures TIC. 28. Disposar d'un marc jurídic i de seguretat (física, ciberseguretat i legal) en l'entorn digital. 29. Potenciar les vocacions i els estudis STEM, també entre les dones, la recerca i el desenvolupament. 30. Assegurar el finançament als actuals equips de recerca i innovació pública. 31. Accelerar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. 32. Incrementar el grau de cooperació del sistema de coneixement públic i privat. 33. Prioritzar la Llei de la Ciència de Catalunya i els nous organismes i fórmules de mecenatge. 34. Promoure els acords logístics entre petites i mitjanes empreses per millorar la competitivitat. 35. Creació de plataformes i marketplace de comerç online per al petit comerç. 36. Potenciar la proximitat geogràfica, entre altres criteris, en les compres públiques. 37. Reforçar la presència en els mercats internacionals mitjançant la xarxa d'ACCIÓ. 38. Assegurar la liquiditat, mitjançant finançament publicoprivat, posant en valor l'ICF. 39. Col·laborar amb agents professionals i econòmics per fomentar l'augment de dimensió. 40. Desplegar mesures fiscals que premiïn la cooperació i les fusions entre empreses.

Com que són moments d'intentar ser proactius per no ensorrar-se, m'apunto a totes les propostes dels Enginyers de Catalunya.