El canvi climàtic, l’eficiència energètica i el creixement inclusiu i sostingut són àmbits d’acció prioritària per al banc

Construir un món més sostenible és un repte que incumbeix no només els estats sinó també les empreses i la societat civil. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides són una bona eina per avançar en aquesta direcció. El sector financer juga un paper determinant en aquesta comesa i el BBVA n’és un bon exemple. L’entitat utilitza tots els recursos al seu abast per ajudar els seus clients a fer la transició a un món més sostenible contribuint a tots els ODS.

Aquesta contribució està plasmada en el Compromís 2025, una iniciativa que pretén mobilitzar 100.000 milions d’euros fins al 2025 per lluitar contra el canvi climàtic, fomentar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles mitigant la seva empremta ambiental, i involucrar tot el sector en la promoció del desenvolupament sostenible.

Si bé les accions empreses pel BBVA inclouen de manera transversal tots els ODS, dues àrees, l’acció pel clima i el creixement inclusiu, mereixen una especial atenció. La primera implica el foment de l’eficiència energètica, l’economia circular i la reducció de la intensitat de carboni i està relacionada amb els ODS 7, 12 i 13. La segona es refereix a les mobilitzacions per construir infraestructures inclusives (ODS 9) i el recolzament d’un desenvolupament econòmic inclusiu (ODS 8). Aquestes iniciatives empresarials es divideixen en tres categories: inclusió financera, infraestructures inclusives i recolzament a emprenedors.

Ecoeficiència

L’ODS 7 està orientat a garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. En aquest àmbit, el BBVA compta amb el Pla Global d’Ecoeficiència l’objectiu de la qual és fomentar l’ús d’energies renovables a través del finançament de projectes sostenibles. L’entitat espera arribar aquest any al 48% de contractació d’energia renovable i el 70% el 2025 per arribar al 100% el 2030. També vol reduir les emissions de CO2 en un 68% a finals del 2025.

L’ODS 12 implica l’ús eficient dels recursos i l’energia, la construcció d’infraestructures que no danyin el medi ambient, la millora de l’accés als serveis bàsics i la creació de llocs de treball ecològics. En aquest sentit, el BBVA duu a terme iniciatives destinades a fomentar el consum responsable i la producció sostenible, desenvolupar l’economia i millorar la qualitat de vida per a tothom.

La construcció d’infraestructures inclusives respectuoses amb el medi ambient és una altra prioritat bàsica per al banc. Així ho demostren les 102 mesures d’estalvi que s’han implementat a la Ciutat BBVA per reduir el consum energètic. S’ha de destacar que el 100% de l’energia consumida per l’entitat a Espanya és d’origen renovable. Així mateix, fa anys que el BBVA treballa per reduir desigualtats, millorar l’accés a serveis bàsics i contribuir a treure de la pobresa i l’exclusió milions de persones en el món a través de les microfinances productives.

La lluita contra el canvi climàtic (ODS 13) és un altre dels fronts on el BBVA centra la seva atenció. L’entitat s’ha compromès a mobilitzar 100.000 milions d’euros en finançament verd, infraestructures sostenibles, emprenedoria social i inclusió financera. És el banc espanyol més actiu en l’emissió de bons verds i socials i un dels bancs líders a nivell mundial en préstecs sostenibles. Mitigar els riscos ambientals i socials de la seva activitat i minimitzar així els impactes directes i indirectes potencialment negatius és un altre dels seus desafiaments.

Infraestructures

Desenvolupar infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (ODS 9) és un altre dels àmbits on el BBVA orienta els seus esforços. El banc aborda també un procés de transformació digital per adaptar-se al nou entorn de la indústria financera. En aquest sentit, destaquen les aliances establertes amb les empreses ‘fintech’ i el desenvolupament del programa ‘fast track’ que obre la porta a emprenedories de tecnologia financera per implementar nous productes i serveis digitals en benefici dels clients i de la societat.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i la feina decent per a tots (ODS 8) combrega amb els principis que defensa el BBVA. En aquest apartat, el banc impulsa de manera col·lectiva la contribució del sector financer al desenvolupament sostenible. I això inclou els seus empleats.

Amb la seva activitat, l’entitat financera espanyola recolza els emprenedors vulnerables i la comunitat mitjançant la promoció de la responsabilitat corporativa. Per a això, el BBVA ha establert quatre línies d’acció: l’emprenedoria, la inclusió financera, les polítiques de diversitat i la llibertat d’associació.