10%

Atesa la situació econòmica actual i la que es preveu per al futur immediat, el 10% de pimes i autònoms de la Catalu-nya Central s'ha plantejat tancar definitivament l'empresa.