Per a aquest objectiu, la companyia té previst invertir un total de 1.800 milions d’euros el 2020, amb els quals a més de millorar encara més la seva eficiència i servei, reactivarà l’economia.

Aquesta inversió anirà destinada, principalment, a l’obertura de nous supermercats, 69 a Espanya; a la reforma de 160 supermercats per adequar-los al Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8); a seguir desenvolupant el Projecte Frescos Global, i la implantació de la nova secció de Llest Per Menjar a 460 supermercats més també al llarg de l’any. A més, aquest impuls inversor també tindrà un impacte indi- recte en la creació d’ocupació, ja que més de 150 persones i tècnics de diferents oficis treballaran en cadascuna de les reformes i obertures que es realitzin.

Així mateix, Mercadona té previst seguir reforçant i optimitzant la seva xarxa logís- tica amb la reforma i inauguració de nous blocs logístics; i seguirà destinant importants recursos a la transformació digital, un altre dels reptes d’aquesta companyia.