Els concursos empresarials a Espanya van assolir els 387 procediments el mes de juny, la qual cosa suposa un increment interanual del 4% i una alça del 140% respecte als de maig, i tornen així a xifres precovid-19, mentre que es van comptabilitzar 1.034 dissolucions, el 35% menys interanual però el doble respecte a maig.

Així es desprèn de l'estudi sobre concursos i dissolucions realitzat per Informa D&B, companyia filial de Cesce, que reflecteixen que al juny l'activitat concursal va retornar a les xifres anteriors de la crisi.

D'aquesta manera, en el primer semestre de l'any els concursos empresarials es queden en 1.780, un 19% menys que en els sis primers mesos de 2019, i les dissolucions arriben a 11.424, i se situen un 24% per sota.

La directora d'Estudis de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha destacat que després d'uns mesos en què a penes s'han comptabilitzat concursos, cal esperar que en els pròxims els seus números s'incrementin de manera «substancial».

Del total de concursos presentats al juny, les microempreses són el 79%, 304 en total, mentre que el 18% es troben en la categoria de petites empreses i gairebé un 3% en la de mitjanes. Tan sols una gran empresa ha declarat concurs aquest mes.

Per comunitats, Catalunya és la que més concursos presenta tant en el primer semestre, prop del 25% del total, 436 (-26,2%), com al juny, amb 87, els mateixos que l'any anterior. Les següents són Madrid, amb 311 processos en l'acumulat, un 14% menys, i 78 al juny, un 18% més; i València, amb 282 (-16,3%) i 69 (+35,3%) , respectivament. Astúries, Cantàbria i La Rioja són les úniques autonomies que incrementen el nombre de concursos des de gener.

Dissolucions

D'altra banda, les dissolucions les encapçala Madrid, amb 3.236 en l'acumulat anual, un 17% menys. Andalusia arriba a 1.544, un 22% menys, mentre que València retalla un 21% per quedar en 1.279. Només Madrid representa el 28% de processos declarats en aquest període. En canvi, Melilla és l'única que veu créixer les seves dades. A més, al juny les comunitats més afectades són les mateixes, si bé també retallen les seves dades: Madrid les redueix un 26%, fins a 320; Andalusia un 35%, que en registra 141, i València baixa un 34%, i queda en 106. El descens és generalitzat aquest mes, amb l'única excepció del País Basc, que suma una dissolució més.

Les empreses concursades al primer semestre tenien 18.879 empleats i una facturació de més de 3.000 milions d'euros, una mica superior als 2.700 milions d'euros que sumaven el mateix període de l'any anterior. En les afectades per les dissolucions treballaven 35.919 persones i comptabilitzaven unes vendes de 5.500 milions d'euros, per sota dels 8.250 milions de 2019.

El comerç, amb més concursos

Quant als sectors, el comerç encapçala les dades sectorials de concursos al juny, amb 100 processos, un increment del 3% en l'interanual, i en suma 71 més que el mes anterior. Registra així l'increment més alt en valor absolut. El segueix el sector de la construcció, amb 72, un 10% menys, encara que comptabilitza 32 concursos més que al maig.

En el primer semestre també són aquests dos sectors els més afectats, amb 426 concursos per a comerç i 362 en el cas de construcció, si bé baixen un 29% i un 16%, respectivament, en relació a 2019. Entre els dos representen el 44% de tots els concursos del país.

El juny, construcció i activitats immobiliàries registren el nombre més elevat de dissolucions, amb 249, seguit de comerç amb 206. Així mateix, la construcció també lidera les dades acumulades, i en suma un total de 2.731, seguida de nou pel comerç, amb 2.297. Tots els sectors redueixen o mantenen el nombre de processos al juny i únicament sanitat creix en el primer semestre, concretament un 2%.