La Secretaria d'Agenda Urbana i Territori del departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència d'Habitatge de Catalu-nya (AHC), ha obert la convocatòria perquè les comunitats de propietaris puguin accedir a una línia de crèdit per a inversions en rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat. La línia està dotada amb cent milions d'euros i els préstecs compten amb un 'interès fix sobre el qual s'aplica una bonificació per part de l'AHC. El termini d'amortització serà de màxim quinze anys. La comunitat disposa així dels diners abans d'iniciar les obres i cada propietari és responsable només per la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l'ICF. Per poder accedir a aquests préstecs, les comunitats de propietaris han de ser solvents, han d'acreditar un índex de morositat igual o inferior al 5% i, només excepcionalment, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris amb morositat de fins al 8%.