L'índex de confiança empresarial Harmonitzat (ICEAH) a Catalunya ha pujat l'1,1% de cara al tercer trimestre respecte dels tres mesos anteriors i se situa en els 94,9 punts, segons l'INE.

En el trimestre anterior, es va situar en els 93,9, la xifra més baixa des del primer trimestre del 2013, quan va començar la sèrie històrica.

Al conjunt de l'Estat, l'índex de confiança empresarial es manté en els 95,5 punts de cara al tercer trimestre. La recollida de dades, entre el 15 de juny i el 6 de juliol, coincidint pràcticament amb la fi de l'estat d'alarma, també conclou que a Catalunya el 7% dels enquestats es mostren optimistes de cara al tercer trimestre davant el 53,1%, que són pessimistes. Com a conseqüència, el saldo és de -46,1 punts.

Els índexs de confiança empresarial a Catalunya i l'Estat al primer trimestre, uns mesos abans del decret d'estat d'alarma, se situaven aleshores en els 134,6 punts i els 130,6 punts, respectivament.

Per la seva banda, l'Idescat detalla que l'augment de l'índex de la confiança empresarial a Catalunya es deu a la millora de la confiança en els sectors de la construcció (7,1%), el comerç (3,9%) i la resta de serveis (2,3%), ja que empitjoren l'hostaleria i transport (-5,7%) i la indústria (?2,6%).

En relació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'índex disminueix el 31,4%. Tots els sectors observen fortes caigudes de la confiança empresarial, tal com ja va passar al segon trimestre, encapçalats per l'hostaleria i transport (-44,1%). A l'altre extrem hi ha el comerç, que és el sector que registra el menor descens (?25,7%).

Per grandària de l'establiment i respecte del trimestre anterior, tots milloren la confiança, excepte els establiments de 200 a 999 assalariats (-3,8%). L'augment més elevat és dels que tenen de 50 a 199 assalariats (3,8%), seguit dels que tenen menys de 10 assalariats (2,3%).

Per demarcacions camerals, les Cambres de Lleida són les que registren l'augment més elevat (8,4%), seguides de la resta de Cambres de Barcelona (1,6%) i de les Cambres de Girona (0,6%). En canvi, les Cambres de Tarragona i la Cambra de Barcelona disminueixen la confiança empresarial (-0,9% i -0,4%, respectivament).

Respecte a la situació actual, només el 6,7% dels enquestats a Catalunya considera que és favorable, el 23,7% la defineix normal i el 69,6% creu que és desfavorable, uns índexs similars al conjunt de l'Estat (6% favorable, 25,2% normal i 68,8% desfavorable), segons l'INE.

Quant a les expectatives de cara al tercer trimestre a Espanya, el 7,7% es mostra optimista i el 54,9% pessimista respecte a l'evolució que tindran els seus negocis.

Per comunitats, els majors increments de la confiança empresarial es van produir a Extremadura (9,5%), seguit del Principat d'Astúries (5,5%) i Cantàbria (3,7%). Per contra, els majors descensos corresponen a la Comunitat de Madrid i Galícia, ambdues amb una caiguda del 4%, i les illes Balears, del 3,6%.